Studiebegeleiding en Coaching

Leerlingen Lager:

De ontwikkeling van elk kind is anders. Sommige kinderen hebben dat extra duwtje in de rug nodig om opnieuw succes en plezier te ervaren. 

Wij proberen elk kind een eigen unieke begeleiding te geven waarbij het welbevinden van uw kind centraal staat.

We kunnen begeleiden bij huiswerk, leren leren, leermoeilijkheden op vlak van rekenen, spelling, lezen en schrijven.

Bij specifieke problemen of ernstige leerstoornissen verwijst An graag door naar onze specialisten binnenhuis.

Leerlingen Middelbaar:

We voorzien studiebegeleiding op maat van elke leerling waarbij we zoeken naar een persoonlijke leerstijl.

Je kan terecht voor hulp met het maken van je studieplanning, samenvattingen maken, beter leren structureren en schematiseren van vakinhoud.

Wanneer specifieke bijlessen noodzakelijk blijken, kunnen we in het geval van taalbijlessen dit binnenhuis aanreiken.

 

Leerkrachten:

Leerkrachten kunnen terecht wanneer ze nood aan een extra externe coaching hebben.

We helpen bij klasmanagement, bij het schrijven van cursussen of het interpreteren en ontleden van de leerplannen.

Specifiek kunnen we helpen bij de aanpak van leerlingen met leerstoornissen, het aanreiken van werkmethoden, aanpassingen aan cursus of leerstof, het opstellen van specifieke toetsen, bewustwording, differentiatie en dit alles in het kader van het M-decreet.

 

Wat kost dit?