Hoe werken wij?

De  medische wereld kende een enorme evolutie tijdens de laatste decennia. Steeds meer puzzels van het menselijk functioneren worden opgelost en verschillende disciplines verdiepen hun kennis in specifieke gebieden van het menselijk lichaam en van het menselijk brein. Deze steeds meer doorgedreven specialisatie binnen de medische wereld zien we ook bij de paramedische zorgverleners optreden.

Een doorgedreven specialisering heeft ook een minpunt. Een therapeut kan steeds moeilijker het hele werkveld omvatten. Alles weten over alles wordt onmogelijk. Een goede samenwerking tussen verschillende disciplines wordt steeds meer van cruciaal belang. Elke professional biedt vanuit zijn kennisgebied een deel van de informatie. Daarom worden kinderen die in begeleiding zijn ook steeds multidisciplinair benaderd en besproken in teamverband.


Ontstaan

Al meer dan twintig jaar is Dirk bezig met het begeleiden van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen. De laatste 10 jaar gebeurde dit in nauwe samenwerking met Lieve Van Hoof, Logopediste. Vanuit deze samenwerking groeide meer en meer het besef dat een degelijke begeleiding zeer veel baat heeft bij een multidisciplinaire benadering van het kind met ontwikkelingsproblemen. Vandaar dat een aantal collega's werden gezocht die met begeestering en ambitie dit multidisciplinair cenrum verder wildn uitbouwen. Ondertussen na 5 jaar zijn wij voor veel scholen een partner geworden in de pedagogische taak, om bij te springen waar we kunnen of door onderzoek informatie aan te reiken.


Contextueel denken

Naast het multidisciplinair werken, hechten we ook veel belang aan de context waarin een kind functioneert. De verschillende ervaringen die een kind opdoet in zijn dagdagelijks functioneren, hebben een sterke invloed op zijn welbevinden. Vaak zit hier ook een grote oorzaak van stress. We houden dan ook rekening met de relaties van het kind binnen het gezin, zijn sociaal functioneren op  school en zijn gedrag in jeugd- en/of sportvereniging.


Sa
menwerking met CLB's en scholen

De centra voor leerlingenbegeleidning zijn voor scholen een aanspreekpunt om kinderen met leermoeilijkheden te testen en te begeleiden. Hier hebben wij een aanvullende rol in samenwerking met de clb-medewerkers. Indien nodig kunnen wij instaan voor meer specifieke testen, begeleiding op lange termijn en leerhulp. Resultaten van testen en begeleiding worden uiteraard ook teruggekoppeld naar de diverse clb's en naar de scholen toe.


Samenwerking met artsen

Vanuit hun leidende positie binnen de eerstelijnszorg komen artsen vaak in contact met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen: kinderen met taalstoornissen, motorische problemen of psychische moeilijkheden.  Gezien de zeer grote comorbiditeit  van deze verschillende aandoeningen is het verkrijgen van goede informatie om hun diagnose te kunnen verfijnen dan ook essentieel. Daarom hechten wij zeer veel belang aan een doorgedreven communicatie met de huisartsen. Zij worden gecontacteerd bij een intakegesprek en ontvangen ook een verslag met de onderzoeksresultaten.