Multidisciplinair werken. Waarom?

Vanuit onze overtuiging dat twee meer weten dan één, willen we kinderen met moeilijkheden benaderen vanuit een groep professionele hulpverleners om hen en hun ouders beter te kunnen helpen. 

In samenwerking met verschillende schoolartsen, kinderartsen, klasleerkrachten, taakleerkrachten, zorgverleners en ouders willen wij garant staan voor een degelijk gefundeerd onderzoek, optimale begeleiding en ondersteuning.

 

 


Dirk Verckist - Algemeen Coördinator PAREL 

Dirk Verckist  studeerde in 1985 af aan de KUL als licentiaat motorische revalidatie en kinesitherapie. Hij volgde verschillende opleidingen in verband met kritische ontwikkelingsbegeleiding bij prof. F.J.P. Hendrickx. Hij is sinds 1986 actief als motorisch therapeut. In 2007 behaalde hij een master in de neurologische revalidatie. Sindsdien is hij verbonden aan de V.U.B. als stagebegeleider voor de kinesitherapiestudenten van de bachelor en masteropleiding (B.A.P.). Voor het Hivset te Turnhout en de Hogeschool Kempen geeft hij op regelmatige basis gastcolleges over revalidatie. 

 

Inez Bossers - Psychomotorisch Therapeute

Inez Bossers studeerde af als licentiate kinesitherapie met als specialisatie psychomotorische therapie aan de KU Leuven in 2004. Haar interesse ging al snel uit naar het werken met kinderen met een ontwikkelingsproblematiek.
Van 2004 tot 2010 heeft ze gewerkt binnen verschillende types van het buitengewoon onderwijs. Mede dankzij haar ervaring als GON-begeleidster kan Inez vanuit de praktijk aanvullend werken om de schoolse noden van kinderen met ontwikkelingsproblemen in kaart te brengen.
Sinds 2011 is Inez actief als psychomotorisch therapeut in PAREL.
In 2013 volgde zij de therapeutenopleiding voor Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx en past dit dagdagelijks toe in de praktijk.
Kinderen kunnen ook bij haar terecht voor een cursus "TYP 10". Dit is een speelse, kindvriendelijke manier om vanaf 8 jaar blind te leren typen.

Inez heeft voornamelijk ervaring in het begeleiden van kinderen met grof- en fijnmotorische problemen, schrijfproblemen, lateralisatieproblemen, leerproblemen, ruimtelijk-visuele problemen en psychopathologische ontwikkelingsproblemen zoals ASS, AD(H)D, hoogsensitiviteit, gedragsstoornissen, OCD, Gilles de la Tourette, ed.  

 

Jolien De Ploey - Logopediste

Jolien studeerde in 2014 af aan de KU Leuven als master in de logopedie. 

 

Katrien Van Rompaey - Logopediste

Katrien studeerde in 2000 af aan Katholieke Vlaamse Hogeschool als bachelor in de logopedie. 

 

Janna Oorts - Logopediste

Janna Oorts studeerde af in 2009 als bachelor in de logopedie aan de Artevelde Hogeschool in Gent. In het kader van deze opleiding liep zij stage in "Triangel", een multidiciplinair diagnose- en therapiecentrum in Borsbeek, in het Centrum Voor Communicatiestoornissen dat deel uitmaakt van het UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) en in Hof Ter Schelde, een revalidatiecentrum in Antwerpen (het huidige Revarte in Edegem).

Als bachelorproef ontwierp zij een brochure voor ouders over de tweetalige taalontwikkeling bij kinderen. In 2009 vatte Janna aan de Katholieke Universiteit te Leuven (K.U.L.) de Masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen aan. In het kader van deze opleiding liep zij stage in het Nationaal MS-centrum in Melsbroek. Ze studeerde af in 2011 als Master in de logopedische en audiologische. wetenschappen.  Voor haar masterproef deed ze onderzoek naar de manier waarop mensen de betekenis van woorden leren uit de context.

Janna specialiseerde zich in "slikstoornissen" bij volwassenen en kinderen door een tweejarig postgraduaat "Dysfagie" te volgen aan de Artevelde Hogeschool te Gent. Zij rondde deze specialisatie af in 2015 met een scriptie over slikrevalidatie bij personen met hoofd-halskanker.

Janna werkt sinds 2011 ook in het AZ Sint-Maarten in Duffel. Hier onderzoekt en behandelt zij personen met taal-, spraak-, en slikstoornissen als gevolg van een hersenletsel, een neurologische ziekte of een operatie in het hoofd-halsgebied. 

 

Ann Jacobs – Psychologe, psychodiagnosticus, psychotherapeute i.o. 

Ann studeerde in 2009 af als Licentiate in de Klinische Psychologie (optie kind, jeugdige en gezin) aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Voor haar stage koos ze voor een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te Nederland. Ze zette zich voornamelijk in voor kinderen tussen 0 en 6 jaar, waar ze veel leerde op vlak van spelcounseling en oudergesprekken. Thema’s die aan bod kwamen betreffen o.a. ontwikkelingsproblemen, hechtingsproblemen, rouw, enzovoort. Ook testing van het jonge kind kwam aan bod (o.a. bij een vermoeden van een autismespectrumstoornis, intelligentie). In het jeugdteam (6 tot 12 jaar) en het adolescententeam (12 tot 18 jaar) deed ze verdere ervaring op op vlak van afname van testen, interpreteren van testresultaten en terugkoppeling naar kind, ouders en derden. Thema’s die aan bod kwamen betreffen aandachtsproblemen, ontwikkelingsproblemen, ouder-kind interactie problemen, zelfstandigheid, enzovoort. Samen met een collega begeleidde ze een oudergroep omtrent Autismespectrumstoornis (ASS) en een oudergroep omtrent Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Ook begeleidde ze samen met een collega een KOPP-groep (kinderen van ouders met een psychische problematiek).

Vanuit haar interesse in zowel diagnostiek (wat is er aan de hand?) als in begeleiding, volgt ze een postgraduaatsopleiding Psychodiagnostiek aan Thomas More en een psychotherapie-opleiding aan de Academie voor Integratieve Psychologie.

Verder is ze voor enkele lessen als docent verbonden aan Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen in de opleiding Verpleegkunde. Dit betreft de thema’s opvoedkundige problemen en kindgerichte begeleiding.