Honoraria

Een psychomotorisch/praktognostisch onderzoek van een kind met onwikkelingsproblemen kost €180,           zonder tussenkomst van de mutualiteit. In dit bedrag zitten het ereloon voor het intakegesprek, het onderzoek, de verwerking van de resultaten en de bespreking ervan met de ouders.

Afhankelijk van de duur van het onderzoek, de nodige begeleidende gesprekken op eventuele multidisciplinaire vergaderingen die erop volgen, kan dit bedrag mogelijk variëren.

De kinesitherapeutische behandelingen vallen binnen het systeem van terugbetaling door uw mutualiteit. Dit houdt in dat u, per lopend jaar ongeveer 75 % terugbetaald krijgt voor de eerste 60 beurten, 60 % voor de daaropvolgende en 35 % van de overige behandelingen. De betalingen gebeuren na elke sessie of gegroepeerd, afhankelijk van de afspraken die met de therapeut gemaakt worden. De attesten  voor terugbetaling worden per tien of per twintig beurten gegroepeerd afgedrukt.

Voor logopedische behandelingen zit er een licht verschil naargelang u via de aanvullende verzekering of via de verplichte verzekering terugbetaald wordt. Er wordt vanuit de mutualiteit een aantal beurten goedgekeurd die u in een bepaalde periode kan opgebruiken. In grote lijnen komt de terugbetaling ook op 75 % per beurt. De betalingen gebeuren per maand, u krijgt een attest voor terugbetaling voor de geleverde prestaties van de voorbije maand.

Terugbetaling van psychologische begeleiding en behandeling is afhankelijk van het ziekenfonds waar u bij aangesloten bent. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende terugbetalingsmogelijkheden. 


Kinesitherapie

 • gewone sessie 22,30 euro per sessie waarvan ongeveer 16,37 euro terugbetaald wordt door het ziekenfonds
 • onderzoek en verslag van een kind met ontwikkelingsproblemen: 180 euro .

 

Logopedie

 • sessie van 30 minuten 22,05 euro waaarvan 16,54 euro wordt terugebetaald door het RIZIV (of een variabel bedrag wanneer u werkt met aanvullende verzekering)
 • sessie van 60 minuten 44,14 euro waaarvan ongeveer 32 euro wordt terugebetaald door het RIZIV (of een variabel bedrag wanneer u werkt met aanvullende verzekering) (evolutiebilan)
 • onderzoek 30,87 euro per 30 minuten, waarvan ongeveer 23,16 euro wordt terugbetaald door het RIZIV (kan terugbetaald door verplichte en aanvullende verzekering). Het verslag is hierin inbegrepen.

De verschillende mutualiteiten betalen in aanvullende verzekering een variabel bedrag terug. Een overzicht van de verschillende muualiteiten:

 

Mutualiteit

Aantal sessies

Terugbetaling per half uur

extra

De voorzorg

Max 100 sessies

€ 9

·         Je bent van 5 tot en met 18 jaar bij de start van de logopedielessen.

CM mechelen

Max 100 sessies

€10

Geen aanvullende na verplichte verzekering mogelijk

Onafhankelijk Ziekenfonds

Max 30 sessies

€14

Geen bilan/aanvraagnodig

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Max 40 sessies per kalenderjaar (in totaal geven ze 80 sessies: 2x40)

€7,5

 

Liberale mutualiteit

max.50 zittingen per 6 maanden

€ 9,00 per sessie en € 11,00 per bilan

Je aanvraag moet ingediend worden voor de aanvang van de behandeling.
Maximum tot 24 maanden. 

Verplichte verzekering

Twee jaar aansluitend

Onderzoek: € 23,16

Behandeling: € 16,54

 


Psychologie

 • sessies 60 minuten 50 euro waarvan terugbetaling afhankelijk is van aangesloten mutualiteit;
  • Christelijke Mutualiteit:
  • Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
  • Liberale Mutualiteit
  • Socialistische Mutualiteit
  • Onafhankelijk Ziekenfonds
 • intelligentieonderzoek: 200 euro (verbaal-performaal) tot 300 euro (CHC)
 • neuropsychologische onderzoek is afhankelijk van de verschillende gebruikte testen en het aantal benodigde sessies, tussen 150 en 250 euro

 

Studiebegeleiding 

 • Bijlessen lager onderwijs : 35 euro per sessie (afhankelijk van de leeftijd 45 min. tot 60 min.).
 • Remediëring lager onderwijs: 40 euro per sessie
 • Studiebegeleiding voor jongeren vanaf 12j.: 35 euro voor 60 min.